1 TGM (po podstawowej)

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca klasy: Joanna Konopka

Samorząd klasowy:

Przewodnicząca klasy: Morzywołek Amelia

Zastępca przewodniczącej: Dancewicz Bartosz

Skarbnik: Postrach Paulina